איך דמי ניהול נמוכים מוזילים את דמי הפנסיה?

החיסכון הפנסיוני נצבר ברוב המוחלט של המקרים לאורך עשרות שנים, לכן גם שינויים מזעריים לכאורה בגורמים המרכיבים את הקרן, משפיעים השפעה מהותית על הסכום הסופי שיצטבר בה. במאמר שלפניכם נדון באחד המרכיבים המשמעותיים ביותר בחיסכון הפנסיוני, מרכיב שחוסכים רבים נוטים להקל בו ראש שלא בצדק. הכוונה היא לדמי הניהול של החיסכון. עם זאת, חשוב תחילה להזכיר בנקודות כמה אלמנטים חשובים נוספים מתחום הפנסיה, על קצה המזלג:
 

  • משך תקופת החיסכון.
  • מידת הרציפות של ההפרשות לקרן.
  • גיל תחילת הפרשת כספים לחיסכון.
  • הרווחים וההפסדים שרשמו הכספים שהושקעו בקרן.
  • סכום ההפרשה החודשית.

רישום ראשוני למערכת לצורך רישום ראשוני במערכת יש להזין
פרטי זיהוי ואימות לצפיה בנתונים
הרשמה
משתמש קיים במידה וביצעת כבר תהליך של הזנת פרטי
זיהוי ואימות הינך משתמש קיים
כניסה

מה הם בעצם דמי הניהול?

דמי הניהול הם הכספים אותם משלם החוסך לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני שלו עבור השירות שזו מעניקה לו. לא מדובר בסכום קבוע אלא בסכומים משתנים, המושפעים מהתנהלות החיסכון ואחוזי דמי הניהול שנקבעו. דמי הניהול של קרנות פנסיה חדשות נחלקים לשני סוגים של תשלומים:
 

  • דמי ניהול מההפקדות – דמי ניהול בגובה של עד שישה אחוז לכל היותר מגובה ההפקדה החודשית. כך לדוגמה, אם עובד המשתכר 10,000 ₪ מפריש מדי חודש לקרן הפנסיה שלו 1,983 ₪ והוא משלם את דמי הניהול המקסימאליים על ההפקדות, הרי שמדי חודש בחודשו ישלם קרוב למאה ועשרים ₪ ומדי שנה קרוב ל- 1,440 ₪. לאורך שלושה וחצי עשורים, מדובר בסכום רציני מאוד העומד על 50,400 ₪.
  • דמי ניהול מהצבירה – דמי ניהול בגובה של עד חצי אחוז מסך החיסכון שנצבר בקרן האישית. כך לדוגמה, אם הצטברו בחיסכון 300,000 ₪ והעובד משלם את דמי הניהול המקסימליים, הרי שבאותה השנה ייאלץ להיפרד מאלף וחמש מאות שקלים חדשים. כאשר כמובן שככל שיש בקרן יותר כסף צבור, דמי ניהול אלו הולכים ועולים בצורה משמעותית לאורך השנים.

כיצד משפיעים דמי הניהול על החיסכון הנצבר בקרן?

בחישוב מהיר ניתן לראות כי כל שינוי של אחוז אחד לכאן או לכאן בשני סוגי דמי הניהול, מתורגם בסופו של דבר לתזוזה של עשרות אלפי אם לא מאות אלפי ₪ בגובה הסכום שיצטבר בחיסכון. בקלות רבה  תוכלו להזין את הנתונים הרלוונטיים לגביכם למחשבוני פנסיה מקוונים ולגלות כיצד משפיעים דמי הניהול על החיסכון שלכם באופן אישי.
 

להלן דוגמה מצוינת להמחשה: עובד שכיר בן 32, המשתכר מדי חודש עד פרישתו 10,000 ₪ המשלם את דמי הניהול המקסימליים, בסופו של דבר יאבד מהחיסכון שיכול היה לצבור לו השכיל להשיג דמי ניהול מופחתים (בשיעור של 2% מההפקדות ורבע אחוז מהצבירה), לא פחות מ- 156,000 ₪. ההפרש בין גובה הקצבה החודשית שיקבל עם פרישתו לגמלאות אם ישלם את דמי הניהול המקסימאליים לבין גובה הקצבה שיקבל אם ידאג לשלם דמי ניהול מופחתים, מיתרגם לכשמונה מאות ₪ בכל חודש.
 

כיצד ניתן להוריד את דמי הניהול?

רבים לא יודעים זאת, אבל לא אחת ניתן לראות כי ישנם פערים משמעותיים מאוד בין דמי הניהול שמשלמים עמיתים שונים, החברים באותה קרן פנסיה, כשלעיתים מדובר בהפרשים קיצוניים של עד פי 3 בגובה דמי הניהול. לקוחות המאוגדים במקום עבודה שיש לו הסכם עם הקרן או עובדים המאורגנים בארגון גדול, יזכו לקבל דמי ניהול מופחתים וזאת כיוון שהלכה למעשה, אלו המשלמים את דמי הניהול הגבוהים, "מסבסדים" עבורם את התענוג.
 

עם זאת, גם עובד שלא נמצא באיגוד ושלא עובד במקום עבודה שנמצא בהסכם עם קרן פנסיה יכול לדאוג לעצמו ולוודא שהוא לא משלם דמי ניהול גבוהים מדי. אין שום סיבה שהעובד לא ינסה להתמקח ולעמוד על שלו מול הגוף המנהל את הקרן ובמקרה הצורך, אל לו להסס אפילו לאיים בכך שיעבור לקרן המתחרה, קחו זאת לתשומת לבכם ובדקו את גובה דמי הניהול שאתם משלמים על הפנסיה. הדפסה