ביטוח מנהלים

ביטוח רכב - ריידרים  מהו בעצם ביטוח מנהלים?

לרובנו יש ערוצי חיסכון פנסיונים, חלקנו מפקידים לטובת קרן פנסיה, לטובת קופות גמל וכד'. ביטוח מנהלים הוא ערוץ נוסף לחיסכון, חיסכון שאותו יכול החוסך לממש בגיל הפרישה.

ביטוח מנהלים הוא הסכם חוזי (פוליסה) בין המבוטח לחברת הביטוח וזה בניגוד לקרן פנסיה המבוססת על תקנון הנתון לשינויים עתידיים, משמעות הדבר היא שחברת הביטוח לא יכולה לסגת ממה שנכתב בפוליסה.
 

ישנם כמה סוגי ביטוח מנהלים. העיקריים שבהם הם:

 • ביטוח מנהלים קלאסי: ביטוחי מנהלים מבטחיי תשואה שהיו מאוד נפוצים עד תחילת שנות ה- 80 של המאה הקודמת. חלקם היו הוניים (מאפשרים משיכה חד פעמית) וחלקם קצבתיים.
 • ביטוח מנהלים מסוג "עדיף" מבטיח תשואה (שמות נוספים: מיטב, מניב, מעולה, יותר וכו'): פוליסה שנפתחה בשנת 1982-1983 (תלוי בחברה) ונמכרה עד 31/12/1990.
 • ביטוח מנהלים "עדיף" משתתף ברווחים: זאת פוליסת הצמודה לשכר ולמדד ההשקעתי של הקרן ואינה מבטיחה תשואה.
 • ביטוח מנהלים הדור החדש – אלו ביטוחי המנהלים שהתחילו להימכר החל מ- 01/01/2013 ועד היום.

פוליסת ביטוח המנהלים כוללת בתוכה מספר מרכיבים:

 • תכנית חיסכון פנסיוני לגיל הפרישה שלעיתים ניתן למשוך אותה (או חלקה) במשיכה הונית חד פעמית.
 • כיסוי ביטוחי למקרה פטירה מוקדמת.
 • ביטוח אובדן כושר עבודה.
 • חלופה לרכישת כיסויים ביטוחים נוספים.

רישום ראשוני למערכת לצורך רישום ראשוני במערכת יש להזין
פרטי זיהוי ואימות לצפיה בנתונים
הרשמה
משתמש קיים במידה וביצעת כבר תהליך של הזנת פרטי
זיהוי ואימות הינך משתמש קיים
כניסה

הפקדות לביטוח המנהלים

העובד מפריש בד"כ 5% מהמשכורת בעוד שהמעסיק מעביר גם 5% לתגמולים ובנוסף עוד כ8.33% לפיצויים. במקרים רבים, משלם המעסיק סכום נוסף לטובת רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה (לא יותר מ­ 2.50% מהשכר המבוטח בפוליסה, אם כי ניתן להגדיל ל- 3.50% אך במקרה זה יופחת ה- 1.00% הנוסף מהפרשת תגמולי המעסיק).
 

חוסך עצמאי, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי וזיכוי מס על הפרשותיו.

כל ההפקדות לתגמולים, שהיו לביטוח מנהלים קצבתי במעמד שכיר עד 31/12/1999, ניתן גם היום לקבלן במשיכה הונית חד פעמית הפטורה ממס.

עד לסוף שנת 2007 ניתן היה לחסוך בביטוח מנהלים במסלולים הוניים, במסגרתם ניתן היה למשוך את כספי החיסכון המצטבר כסכום חד פעמי. החל משנת 2008 בוטלה האפשרות להפקיד במסלול ההוני בפוליסת ביטוח המנהלים.

 

 

דמי הניהול בביטוח המנהלים

כיום דמי הניהול בפוליסת ביטוח מנהלים נחלקים לדמי ניהול מפרמיה ולדמי ניהול מחיסכון מצטבר. בתכניות אלו הותר לחברות הביטוח לגבות דמי ניהול מרביים מחיסכון עד ל- 1.05% ודמי ניהול מהפקדה שוטפת עד 4%.
 

משיכת הכספים מפוליסת ביטוח המנהלים

כספי התגמולים הנצברים בתוכנית ביטוח המנהלים ניתנים למשיכה אם הגיעת המבוטח לגיל 60 עם לפחות 5 שנות ותק בפוליסה. במידה והמבוטח ירצה למשוך את הכספים לפני הזמן, יהיה עליו לקבל אישור מיוחד מפקיד השומה ולשלם מס כחוק.
 

כל התגמולים שהופקדו לפוליסות ביטוח מנהלים אחרי 01/01/2008 חייבים לעמוד במבחן הכנסה שדורש משיכה קצבתית חודשית של מינימום 3,850 ₪ צמוד למדד אפריל 2008. במידה והסכום הצבור במרכיב תגמולים מאפשר קצבה גבוה יותר, ניתן למשוך את היתרה כסכום חד פעמי ולשלם מס בשיטת היוון קצבה.
 

קריטריונים להשוואה בין פוליסות הביטוח

ישנם מספר קריטריונים שלפיהם כדאי להשוות בין פוליסות הביטוח השונות:

 • איכות ניהול ההשקעות, רמת הסיכון, הרכב תיק הנכסים ואפיקי ההשקעה.
 • התשואה המושגת על ההשקעה. התשואה משפיעה על גובה הצבירה והקצבה של החוסך בהגיעו לגיל פרישה.
 • גובה דמי הניהול בפוליסה. לגובה דמי הניהול ישנה השפעה ישירה על סך החיסכון המצטבר.
 • כיסויים ביטוחים.

בכל מקרה מאוד מומלץ (ולדעתנו אף חובה) להיעזר באיש מקצוע (יועץ פנסיוני) לצורך קבלת החלטה מושכלת בנושא.הדפסה