www.Wobi.co.il (גרסאת הדפסה)

תאריך: 25/05/2019 20:09:54

דמי ניהול פנסיה - משווים וחוסכים


כשזה נוגע לדמי הניהול בחסכונות הפנסיונים שלנו, כולנו קצת טמבלים

Wobi רוצה להיות זו שתעזור לכם להשוות ולחסוך

דמי ניהול הם הכספים אותם משלם החוסך לגוף המוסדי המנהל את קרן הפנסיה שלו, או במילים אחרות - התמורה שמקבל הגוף המנהל עבור השירותים שהוא מספק לחוסך. שירותים אלה כוללים בין היתר ניהול של החיסכון בהתאם למסלול ההשקעות הנבחר, איתור, בחינה ורכישה של מכשירים פיננסיים וניירות ערך מתאימים, ניהול הביטוח כלומר הגדרה של הסיכונים המוצעים, ביצוע איזון אקטוארי לכל העמיתים בקרן, תמחור הסיכונים וניהול התביעות, ניהול מערך תשלום קצבאות ועוד.

WIDGET_PENSION
 

מה הוא גובה דמי הניהול?

דמי הניהול המרביים המותרים עפ"י חוק בקרנות הפנסיה החדשות המקיפות הן 6.00% מפרמיה (הפקדה) חודשית שוטפת ו- 0.50% מהצבירה השנתית (אם כי בפועל גם דמי ניהול אלו נגבים באופן שוטף).

בפועל, גובה דמי הניהול אינו אחיד כשלמעשה דמי הניהול נתונים למשא ומתן מול הגוף המוסדי המנהל את קרן הפנסיה (בדומה למוצרים פנסיונייים נוספים כמו ביטוחי המנהלים, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות). כתוצאה מכך, בדרך כלל מקומות עבודה מאורגנים נהנים משיעור דמי ניהול מופחת ואילו עובדים עצמאיים, נאלצים מתוקף היותם חוסכים בודדים, לשלם את דמי הניהול המקסימאליים.

אי לכך, נניח כי עובד בן 30 עם שכר 10,000 ש"ח לחודש וצבירה של כ- 150,000 ש"ח משלם דמי ניהול מרביים בקרן  הפנסיה. עד גיל הפרישה העובד יגיע לשכר חודשי של 20,000 ש"ח. אשה (הפורשת בגיל 64) תשלם במצטבר כ- 380 אלף ש"ח דמי ניהול וגבר (הפורש בגיל 67) ישלם במצטבר כ- 470 אלף ש"ח דמי ניהול.המשמעות של דמי הניהול לטווח הארוך

נכון שדמי הניהול לחודש ראשון, הדוגמאות לעיל, עומדים על כ- 170 ש"ח בלבד אך בשנה הראשונה הם מצטברים כבר לכ- 2,100 ש"ח (יש לשים לב כי 2,100 > 170*12)! לאור האמור יש לזכור שבניגוד לתשלומים אחרים בחיינו (כמו סלולאר, חברת חשמל, ארנונה וכו') אין זה נכון לחשוב כי התשלום החודשי הוא סימטרי לתשלום המצטבר לכל אורך תקופת התשלום.

כאשר באים לבחור בחברת ניהול קרנות פנסיה, או כאשר באים להצטרף לקרן פנסיה, אחת השאלות החשובות ביותר שיש לשאול היא: "היכן תתקבל הקצבה הגבוהה ביותר"? אחד הפרמטרים שמשפיעים על ערך זה הם שיעור דמי הניהול שיקבל הלקוח מהקרן, בכל מקרה מוטב שייעזר באנשי מקצוע העוסקים בתחום.

אילו פרמטרים נוספים משפיעים על הסכום שיתקבל בגיל הפרישה?


http://www.wobi.co.il/דמי_ניהול_פנסיה/