האם אפשר לחסוך לפנסיה גם בלי עבודה קבועה?

במהלך תקופת אבטלה, נאלצים רבים להתמודד עם אתגרים כלכליים לא פשוטים, שעשויים לא אחת להוביל למעשים קיצוניים ואף פזיזים - כשלעיתים מדובר בצעדים בעלי השפעה מהותית על עתידם הפיננסי. כך למשל, ישנם לא מעט אנשים במעגל האבטלה הבוחרים למשוך חלק מהכספים שהספיקו לצבור בקרן הפנסיה, בצעד שעשוי בהחלט להקטין ואף להעלים את החיסכון הפנסיוני שלהם.
 


רישום ראשוני למערכת לצורך רישום ראשוני במערכת יש להזין
פרטי זיהוי ואימות לצפיה בנתונים
הרשמה
משתמש קיים במידה וביצעת כבר תהליך של הזנת פרטי
זיהוי ואימות הינך משתמש קיים
כניסה

לצעד קיצוני כמו משיכת כל הכספים מהפנסיה, יש השלכות חמורות ושליליות ביותר על העתיד הפיננסי האישי והמשפחתי. זאת כיוון שמשיכה מלאה של הכספים מהקרן תגרום לביטול הזכות לפנסיה. מעבר לכך, משיכה של כספי התגמולים (שהופקדו לאחר ינואר 2000) חייבת בתשלום מס בשיעור של 35%, כך שלמעשה במשיכה כזו מאבדים הרבה כסף. אם לא די בזה, אם החוסך יהיה מעוניין בשלב כלשהו בעתיד לחזור ולהיות מבוטח בקרן, הרי שיהיה מחויב בצבירה מחודשת של תקופת אכשרה לשארים ונכות.
 

נקודה חשובה נוספת שיש לקחת בחשבון היא שגם אם אותו אדם יחליט שלא למשוך את הכספים שהספיק לצבור בתכנית החיסכון הפנסיונית,  אלא רק להפסיק להעביר אליה כספים במשך חמישה חודשים ברציפות, הזכויות הפנסיוניות שצבר בה ייפגעו (היעדר רצף הפקדות).
 

כיצד ניתן לשמור על הזכויות במהלך תקופת האבטלה?

על מנת לשמור על הזכויות במהלך תקופה האבטלה, ניתן לבחור בכל אחת מהאפשרויות הבאות:
 

  • להישאר באופן עצמאי בקרן – בתור עמיתים בקרן, באפשרותכם להפקיד לקרן כספים מדי חודש בשיעור מסוים ולפי בחירה אישית והגדרות המינימום של הקרן.
  • רכישה של ביטוח ריסק זמני – זוהי אפשרות לשמירה על מרכיבי הביטוח לשארים ולנכות בלבד, זאת על ידי תשלום חודשי קטן יותר. את התשלום ניתן לשלם במשך שנתיים לכל היותר אך לא מעבר לתקופת החברות בקרן (הכוונה היא לתקופת החברות הרציפה האחרונה).
  • תוך חמישה חודשים לכל היותר לאחר הפסקת העבודה וההפרשה לקרן, אם העמית מעוניין לשמור על הזכויות שלו, עליו למלא טופס בקשה לשמירה על זכויות ולהעביר את הטופס לגוף המנהל את הקרן.

חשיבות רצף ההפרשה

הסכום שיצטבר בסופו של דבר בקרן הפנסיה מושפע ממספר משתנים שחשוב לתת עליהם את הדעת, כשעל חלק מהמשתנים ניתן לשלוט בעוד האחרים מאתגרים יותר או בלתי אפשריים לשליטה. בין המשתנים החשובים ביותר המשפיעים על גובה הסכום הסופי בפנסיה יש להזכיר את גובה דמי הניהול של הקרן, את גובה סכום ההפקדה החודשי ואת הגיל שבו החל העובד להפריש כספים לקרן. כל אחד ואחד מהמשתנים הנ"ל ישפיע על גובה הסכום הנצבר בתכנית.
 

לצד כל אלה יש להזכיר את החשיבות העליונה של שמירה על רצף הפרשות קבוע ככל האפשר. ישנם רבים הסבורים כי מאחר והתחילו לחסוך בגיל מוקדם יחסית, הרי שבאפשרותם לקטוע את הרצף ולהמשיך להפקיד בשלב מאוחר יותר, כשימצאו עבודה חדשה וישובו להיות שכירים. כפי שניתן להבין מכל הכתוב לעיל, מדובר בטעות קשה, שאת השלכותיה ניתן לחוש רק בעתיד הרחוק.   הדפסה