קופת גמל

ביטוח רכב - ריידרים

בכל פעם שאנחנו שומעים את הביטוי "חיסכון פנסיוני" אנחנו די הולכים לאיבוד בין המספרים והמושגים. השאלה היא למה? מה גורם לנו להתבלבל, לאבד את הסבלנות ולא לקרוא את הדוחות הרבעוניים שאנחנו מקבלים מחברות הביטוח ומבתי ההשקעות השונים? אז ברשותכם, קצת סדר בנושא הקופות:
 

חיסכון פנסיוני, זה שאמור להבטיח לנו קצבה בגיל הפרישה, נצבר ע"י הפקדות מצדנו והפקדות מצד המעסיק שלנו. הפקדות למעין קופת חיסכון אשר אמורה לשמש אותנו לאחר גיל הפרישה, בתקופת הפנסיה.
 

את הכספים מקופת הגמל ניתן למשוך במספר אופנים:

 • את כל כספי קופת הגמל שהופקדו לפני 31/12/2005, ניתן למשוך כסכום חד פעמי הפטור ממס תוך 15 שנות ותק ממועד פתיחת הקופה.
 • את כספי קופת הגמל שנצברו בין 01/01/2006 ל 31/12/2007 ניתן למשוך פטור ממס כסכום חד פעמי עם הגיעת העמית לגיל 60, ובלבד, שצבר וותק של 5 שנים לפחות בקופה.
 • החל מינואר 2008 קופת הגמל שינתה את שמה ל- "קופת גמל לקצבה שאינה משלמת" ולגביהם חלים 4 כללים:
  • א. הכסף זמין רק החל מגיל 60 עם לפחות 5 שנות ותק.
  • ב. לצורך משיכת הכספים, יש להעבירם ל- "קופת גמל לקצבה שהינה משלמת" (כיום אלו ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה החדשות). כאן ניתן להחריג את מרכיב הפיצויים שאותו כן ניתן למשוך מהקופה הנדונה כסכום חד פעמי באישור פקיד השומה.
  • ג. החלטה בנוגע לדרך קבלת הכסף (בין אם כסכום חד פעמי ובין אם קצבה חודשית שוטפת) תקבע בשילוב בין רצון העמית ותקרות חקיקה המפוקחות ע"י פקידי השומה במס הכנסה.
  • ד. בכל מקרה כסף זה אינו פטור ממס (פרט למקרים בהם העמית לא מגיע לתקרת המס של המדרגה הראשונה).

רישום ראשוני למערכת לצורך רישום ראשוני במערכת יש להזין
פרטי זיהוי ואימות לצפיה בנתונים
הרשמה
משתמש קיים במידה וביצעת כבר תהליך של הזנת פרטי
זיהוי ואימות הינך משתמש קיים
כניסה

קופת גמל יכולה להיות עדיפה על קרנות פנסיה אך ורק במידה ואתם בטוחים ומאמינים במנהלי הקופה שלכם שישיגו תשואות גבוהות יותר ובנוסף אינכם זקוקים לכיסויי נכות ו/או שארים.
 

במה בדיוק קופת הגמל שלי משקיעה?

בתקנון הקופה מצוין במדויק איך תתנהל ההשקעה בצמוד לשינויים ועדכונים בשוק, וכמובן, בהתאם להנחיות מדויקות של משרד האוצר.

קבוצות נפוצות של מודלי ההשקעה:

 • קופת גמל מנייתית
  קופה המשקיעה לפחות 75% מנכסי המסלול במניות ו/או אופציות ו/או ניירות ערך ו/או בקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות.
 • קופת גמל כללית
 • קופה אשר לא מחויבת להשקיע את הכספים שלכם במקום אחד. נכסי הקופה מושקעים במספר אפיקי השקעה בו זמנית, ע"פ התפתחויות בשוק ההון לרוב, קופות גמל כלליות לא עוברות את ה-30% השקעה מהכספים במניות.

 • קופת גמל מסלולית
  בקופת גמל מסלולית יכול המבוטח להחליט על אחוז ההשקעה באג"ח / מט"ח / שקל וכד', ובכך לקבוע מהי רמת הסיכון שמתאימה לו.

הפקדות לקופת הגמל

בקופות גמל יכול העובד להפקיד עד 7% ממשכורתו. בנוסף, המעסיק יכול להוסיף עוד 7.5% משכר העובד כתגמולים, ועל זאת, בנוסף, עוד כ- 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרה של 4 פעמים השכר הממוצע במשק).
 

דמי הניהול בקופת הגמל

בקופות גמל, עד סוף שנת 2012 לא נגבו דמי ניהול על הפרמיה אלא רק על הצבירה (כלומר, לא על כל הפקדה, אבל כן על הכסף שנצבר בקופת הגמל מדי שנה). החל מינואר 2013 חלה רפורמה בשוק קופות הגמל, במטרה להגביר את התחרות בשוק ההון, והעמיתים החלו לשלם דמי ניהול מהפרמיה על ההפקדות השוטפות.

דמי הניהול המרביים על הכסף שהצטבר בקופת הגמל ירדו מ- 2.00% ל-1.1% ב-2013 ול-1.05% החל מ-2014 ועד היום. בנוסף ניתן לגבות דמי ניהול מרביים של עד 4% על ההפקדות החדשות.
 הדפסה