תקנון מבצע

 תקנון מבצע תווי קניה "BUYME" במתנה ברכישת פוליסת ביטוח מקיף לרכב

1.       הגדרות:

"החברה"- וובי סוכנות לביטוח בע"מ.

"אתר החברה"- אתר אינטרנט הנמצא בכתובת www.wobi.co.il, המשמש להשוואת מחירי ביטוח ואשר באמצעותו ניתן לקבל הצעות מחיר לכל סוגי הביטוח ולבצע רכישה של פוליסת ביטוח אונליין.

"חברת ביטוח"- אחת מחברות הביטוח המשתפות פעולה עם החברה והמציעות פוליסות ביטוח לרכישה באמצעות אתר החברה.

"פוליסה"- פוליסת ביטוח מקיף לרכב לתקופה של 12 חודשים, שנרכשה על ידי הלקוח באמצעות אתר החברה והונפקה על ידי חברת הביטוח.

"לקוח"- מי שרכש פוליסה באמצעות אתר החברה.

"ההטבה" ו/או "המבצע"- הרוכש פוליסת ביטוח מקיף לרכב לתקופה של 12 חודשים יקבל במתנה שובר מתנה דיגיטלי מסוג "BUYME"  בשווי 250 ש"ח.

"תקופת ההטבה"- בין התאריכים 09.06.2016 ל- 31.07.2016.

"תווי קניה" – תווי קניה דיגיטלים של " BUYME" עם מגוון אפשרויות למימוש במסעדות, רשתות אופנה, ספא ופנאי.     

2.       ההטבה:

בכפוף לאמור בתקנון זה, לקוח אשר ירכוש פוליסת ביטוח מקיף לרכב לתקופה של 12 חודשים באמצעות אתר החברה יקבל במתנה תווי קניה בשווי  250 ₪.

3.       תנאי ההטבה:

3.1. הזכאות להטבה כפופה לעמידה בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

3.2. ההטבה תקפה לכל סוגי הרכבים.

3.3. הזכאות להטבה הינה בגין רכישת פוליסה שנרכשה בתוך תקופת ההטבה.

3.4. הלקוח יקבל את תווי הקניה רק לאחר ובכפוף לאישור הפוליסה על ידי חברת הביטוח.

3.5. תווי הקניה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני עם מספר שובר אותו ניתן להציג למוכר.

3.6. חברת הביטוח אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי חברת הביטוח ולביצוע חיתום ובדיקות נוספות על ידה. 

4.       כללי:

4.1.  אין כפל מבצעים.

4.2.  החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתפות במבצע והפסקתו בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי לקוחות אשר רכשו את הפוליסה עד להחלטה על שינוי או סיום המבצע.

4.3.  תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין. 

4.4. כמות המשתתפים במבצע אינה מוגבלת.

4.5.  הלקוח יהיה מנוע מלטעון כלפי החברה ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה בכל הקשור להטבה, לרבות בגין כל נזק שייגרם לו עקב תקלה, טעות, איחור או כשל כלשהו בקבלת ההטבה.

4.6.  לקוח אשר בוחר להשתתף במבצע, ייחשב כמי שהסכים לתנאי המבצע המפורטים בתקנון זה.

4.7.  כל האמור בתקנון זה בלשון זכר, יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 

הדפסה