ביטוח עסקים

ביטוח עסקיםבין אם אתם עסק קטן או גדול, דוכן פלאפל שכונתי או מפעל גדול המעסיק מאות עובדים, ביטוח עסקים המותאם לסיכונים הטמונים בניהול השוטף של העסק הינו מוצר הכרחי בכל בית עסק בישראל.

ביטוח עסק הוא חלק אינטגרלי מהתוכנית העסקית של כל חברה המסתכלת קדימה, מעריכה נכונה את המצב ומגיבה. ביטוח עסק הוא שלב הכרחי בבניית עסק ובתפעולו וביכולתו להרים תרומה משמעותית לביטחון הכלכלי של בעלי העסק.

על פוליסת ביטוח עסקים להתאים לעסק כמו כפפה ליד: מבחר הכיסויים הדרושים לעסק עשויים להיות רחבים ומגוונים. לכן חשוב להתאים היטב את הפוליסה לסוג העסק, מיקומו ויתרונותיו.

תהליך הרכבת פוליסה שונה מעסק לעסק ומותאם לסיכונים ולנזקים האפשריים. המגוון הרחב של הפוליסות לביטוח עסקים כולל ביטוח לעסקים קטנים, למשרדים, למפעלי תעשייה ומזון ועוד.

ביטוח דירה


בין מגוון הכיסויים לעסקים

  • ביטוח תכולת עסק – מופעל בכל מקרה שבו נגרם נזק בלתי צפוי בגלל סיכונים שונים כגון שריפה, נזקי מים, פגיעה בזדון, פריצה או ניסיון פריצה.
  • ביטוח חבות מעבידים - נועד להגן על בעל העסק במקרה של תאונת עבודה הפוגעת בעובד אחד או יותר.
  • ביטוח אחריות מקצועית – פוליסה לבעלי מקצוע המופעלת במקרים שבהם עבודה כלשהי גרמה לנזק לצד שלישי בשל רשלנות, טעות או השמטה.
  • ביטוח מבנה לעסק – כיסוי למבנה החנות, המפעל או המשרד.
  • ביטוח צד ג' - מגן על העסק מפני אחריות לנזקי גוף או רכוש לצד ג'.
  • ביטוח כספי לעסק - מגן מפני שוד מכספת או בזמן העברת מזומנים.
  • ביטוח ציוד אלקטרוני ושיחזור מאגרי מידע – איום עדכני על עסקים רבים הוא האיום האלקטרוני. עסקים יכולים להיפגע באופנים שונים: גניבת מידע שחושפת את העסק לתביעות מצד לקוחות, גניבה של מחשבים או וירוסים המחרבים רשת מחשבים עסקית.
  • ביטוח שבר מכני – פוליסה המכסה נזק לציוד הנגרם מהפעלת ציוד מכני.
  • ביטוח אחריות מוצר – בעלי עסקים נושאים באחריות במקרים שבהם נגרם לצד שלישי נזק בשל פגם במוצר. ביטוח אחריות מוצר יכסה את הנזקים שנגרמים לעסק במצב כזה.
  • ביטוח דירקטורים - ביטוח פיננסי המכסה נזק שנגרם לצד שלישי בשל ניהול לא נכון ומעשה שלא כדין של נושאי משרה בכירה בתאגיד.

מאמרים נוספים בנושא ביטוחהדפסה