ביטוח משכנתא - ביטוח חיים

  • פרטים ראשונים
  • קבלת הצעות 25% הושלמו
  • השלמת פרטים 50% הושלמו
  • תשלום 75% הושלמו
  • סיום תהליך

ביטוח חיים למשכנתא


מספר מבוטחים: מספר הלווים של המשכנתא שבגינם דורש הבנק ביטוח חיים 
 
     האם הפסקת לעשן ב 5 שנים האחרונות ?    
 
     האם הפסקת לעשן ב 5 שנים האחרונות ?    
 
     האם הפסקת לעשן ב 5 שנים האחרונות ?    
פרטי ההלוואות: יש לפרט את ההלוואות שנלקחו במסגרת המשכנתא. גובה הביטוח ותקופתו, מותאם לכל הלוואה בנפרד, בהתאם לדרישת הבנקים.
 תאריך לקיחת ההלוואה בפועל
 תאריך לקיחת ההלוואה בפועל
 תאריך לקיחת ההלוואה בפועל
 תאריך לקיחת ההלוואה בפועל
 תאריך לקיחת ההלוואה בפועל
 תאריך לקיחת ההלוואה בפועל
 תאריך לקיחת ההלוואה בפועל

התעריפים שיוצגו בתהליך ההשוואה מתייחסים לאנשים בעלי בריאות תקינה. התעריף הסופי ייקבע לאחר חיתום בריאותי טלפוני קצר.
 תנאי השימוש