ביטוח נסיעות - ביטוח חופשת סקי

  • פרטים ראשונים
  • קבלת הצעות 25% הושלמו
  • השלמת פרטים 50% הושלמו
  • תשלום 75% הושלמו
  • סיום תהליך
תאריכים ויעד: תקופת הביטוח תכלול את יום היציאה ואת יום החזרה. 
 

מבוטחים: ניתן לבטח עד 10 מבוטחים 
מספר מבוטחים:
מבוטח ראשי
מבוטח 2
מבוטח 3
מבוטח 4
מבוטח 5
מבוטח 6
מבוטח 7
מבוטח 8
מבוטח 9
מבוטח 10
לתשומת לבך הפוליסה המוצעת כוללת כיסוי לכבודה (מטען)
 על מנת לבטל כיסוי זה סמן:   במידה והכיסוי יבוטל המחיר יוזל, אך המבוטח לא יהיה מכוסה במקרה והכבודה או חלק ממנה תיגנב ו/או תאבד
 
  שים לב! בחרת לבטל כיסוי למטען

לתשומת ליבך, הפוליסות המוצעות כוללות כיסוי עבור איתור וחילוץ וחבות לצד ג'
במידה וברצונך להסיר כיסויים אלו ניתן לפנות למוקד בטלפון 077-6001000
 תנאי השימוש