טופס מקוון

הוספת קבצים

דוא״ל

 • לפניות בנושאי שירות

  moked@wobi.co.il
 • לשליחת מסמכים הדרושים לאישור הפוליסה

  (עבר ביטוחי, טופס מיגון, צילום רישיון רכב)

  tfasim@wobi.co.il
 • להעברת בקשה לביצוע שינויים בפוליסה

  שינוי נהגים, החלפת רכב, הוספת / הסרת שיעבוד לפוליסה, תיקונים בפוליסה

  cs@wobi.co.il
 • פניות בנושא תביעות

  דיווח על תאונה, העברת מסמכים הדרושים לתביעה ובירור סטטוס תביעה

  claims@wobi.co.il
 • פניות בנושא גביה

  תשלומים ועדכון אמצעי תשלום בפוליסה

  gviya@wobi.co.il

הורדת טפסים

נא לבחור מוצר.

 • תצהיר בגין אובדן תעודת ביטוח חובה – הראל

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה
 • תצהיר בגין אובדן תעודת ביטוח חובה – שירביט

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה
 • בקשת ביטול / הקפאת פוליסת חובה – מגדל

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה
 • בקשת ביטול / הקפאת פוליסת חובה – הפניקס

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה
 • בקשת ביטול / הקפאת פוליסת חובה – שומרה

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה
 • בקשת ביטול / הקפאת פוליסת חובה – חקלאי

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה
 • בקשה להחזר פרמיה / החזר חובה – הפניקס

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה
 • תצהיר בגין אובדן תעודת ביטוח חובה – שומרה

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה
 • בקשת ביטול / הקפאת פוליסת חובה – שלמה

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה
 • תצהיר בגין אובדן תעודת ביטוח חובה – הראל

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה
 • אישור מיגון – מגדל

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • אישור רכב צמוד מהעבודה – מנורה

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • אישור רכב צמוד מהעבודה – הפניקס

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • הרשאה לחיוב בחשבון – הפניקס

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • הרשאה לחיוב בחשבון – שלמה

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • השבתת רכב בפוליסת ביטוח חובה – כלל

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה
 • הרשאה לחיוב בחשבון – שומרה

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • הצהרת חוסר עבר ביטוחי – מגדל

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • הצהרת חוסר עבר ביטוחי – מנורה

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • הודעה על תביעה – חקלאי

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הצהרת עבר ביטוחי על שם ההורים – שלמה

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • הצהרת מבוטח על נהיגה ברכב הורים – כלל

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • הצהרת שימוש ברכב – מנורה

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • הרשאה לחיוב בחשבון – הראל

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • הרשאה לחיוב בחשבון – חקלאי

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • הרשאה לחיוב בחשבון – שירביט

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • אישור מיגון – שומרה

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • הצהרת מיגון ברמה 22 – שומרה

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • אישור מיגון – שלמה

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • ידועים בציבור לקבלת אישורי העדר תביעות – שירביט

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • הצהרת מבוטח על נהיגה ברכב הורים – מגדל

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • אישור מיגון מפני גניבה – הראל

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • אישור מיגון – חקלאי

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • אישור מיגון – הפניקס

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • הודעה על תביעה – שומרה

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הודעה על תביעה – הפניקס

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הודעה על תביעה – מנורה

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הודעה על תביעה – שירביט

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הודעה על גניבה – שלמה

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הודעה על תאונה – הראל

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הודעה על מקרה ביטוח - נזקי רכב רכוש – שלמה

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • ביצוע תשלום באמצעות ביט או העברה בנקאית – שלמה

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הסכמה למסירת הרכב למשמורת – שלמה

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הסכמה למסירת מידע ממשרד התחבורה – מגדל

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הרשאה לחיוב חשבון לגביית דמי ביטוח והשתתפות עצמית עתידית – שומרה

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • בקשה להסדר צד ג' – שלמה

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הסכמת בעל הרכב למסירת המידע לחברות הביטוח – הפניקס

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הסכמת בעל הרכב למסירת המידע לחברות הביטוח – שומרה

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הסכמת בעל הרכב למסירת המידע לחברות הביטוח – שלמה

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • דיווח על פרטי חשבון בנק לצורך העברה בנקאית – שומרה

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • יפוי כח – כללי

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • בקשה לביצוע העברה בנקאית של תגמולי ביטוח – מגדל

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • דווח על פרטי הבנק והחשבון לצורך העברה בנקאית - צד ג' – הראל

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • דווח על פרטי הבנק והחשבון לצורך העברה בנקאית – מנורה

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • טופס תביעה - מקרה ביטוח לרכב – שומרה

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הנחיות להגשת תביעה – כלל

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • בקשה לביטול פוליסת ביטוח חובה – מנורה

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה
 • בקשה לביטול פוליסת ביטוח חובה – כלל

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה

שאלות ותשובות

 • יש לשלוח את הטפסים באמצעות הטופס המקוון באתר או לכתובת המייל tfasim@wobi.co.il
  ולציין את מס' הרישוי ושם בעל הפוליסה

 • כיום פוליסות הביטוח נשלחות באופן דיגיטלי בלבד וניתן להציג העתקים אלו במידה ונדרשים במהלך מבחן רישוי -טסט/ביקורת משטרה. ניתן לבקש העתק פוליסה באמצעות הטופס המקוון באתר או דרך שירות הוואטסאפ במספר 050-6565902
  וישלח אליך בתוך שעות הפעילות (09:00-17:00ימים א'-ה')

 • ספק שירותי הדרך שלך מופיע על גבי פוליסת המקיף/ צד ג' שנשלחה אליך במייל.
  כמו כן, ניתן לקבל באופן אוטומטי את הספק באמצעות הוואטסאפ שלנו 24/7, במספר 050-6565902

 • ביצוע שינויים כגון החלפת רכב או הוספת נהגים ניתן לבצע באמצעות הטופס המקוון באתר או באמצעות הוואטסאפ במספר 050-6565902. השינויים כפופים לאישור חברת הביטוח בלבד.

 • יש לשלוח בקשה לשינוי הרכב המבוטח ולציין את מספר הרכב הנוכחי והחדש ולצרף רישיון רכב או הסכם רכישה על שם בעל הפוליסה, בנוסף יש לצרף הודעה שנשלחה לרוכש הרכב הנוכחי על ביטול ביטוח החובה. את הבקשה ניתן להעביר באמצעות הטופס המקוון באתר או לכתובת המייל cs@wobi.co.il.
  שימו לב שהעברת הביטוח עשויה לקחת עד שלושה ימי עסקים ממועד העברת כל הטפסים.

 • יש לדווח למחלקת התביעות של וובי באמצעות טופס דיווח של תאונה/גניבה של חברת הביטוח בה בוטחת הנמצא להורדה באתר ולשלוח אותו למייל claims@wobi.co.il.
  לשאלות ניתן לפנות בוואטסאפ במספר 050-6565902
  או טלפונית למוקד התביעות של וובי במספר 2744*

 • הקליקו על הלינק של החברה המבטחת למצוא את מוסכי ההסדר:

  הפניקס

  כלל

  מנורה

  שומרה

  שירביט

  שלמה

  הראל

  חקלאי

  הקליקו על הלינק של החברה המבטחת למצוא את השמאים:

  הפניקס

  מנורה

  כלל

  שומרה

  כלל

  שלמה

  הראל

  חקלאי

 • ניתן לפנות טלפונית למחלקת חידושים בטלפון 077-6001000 שלוחה 1 או במייל renewal@wobi.co.il

חווייה חדשנית וקלה שחוסכת לכם זמן וכסף.

Wobi היא סוכנות הביטוח הדיגיטלית הגדולה בישראל.

אנחנו מאמינים שמגיע לכם לקבל מקסימום מידע כדי לבצע עסקה חכמה. ב-Wobi תרכשו במהירות ביטוח במחיר משתלם ותיהנו ממענה אנושי העומד לרשותכם בכל שלב של התהליך.

חכם, מהיר, בטוח

הטכנולוגיה של Wobi מאתרת לכם בצ'יק את כל המידע הרלוונטי לכם באופן פשוט וסופר מאובטח.

שירות לקוחות מקצועי

אנחנו הרבה מעבר לטכנולוגיה.

מיטב אנשי המקצוע עומדים לרשותכם משלב הבחירה, דרך הקנייה ובמהלך כל תקופת הביטוח. בסוף התקופה, Wobi בודקת אם שווה לכם להשאר עם אותה הפוליסה או לעבור להצעה יותר משתלמת.

קודם כל בשבילכם

אנחנו עובדים עם חברות הביטוח המובילות בשוק ודואגים שתיהנו משקיפות מלאה ושתהיו חשופים לכל ההצעות והמחירים. יותר מכל דבר, חשוב לנו שתרגישו שלמים ורגועים כשאתם קונים ביטוח ב-Wobi.