טופס מקוון

הוספת קבצים

דוא"ל ליצירת קשר

 • לפניות בנושאי שירות

  moked@wobi.co.il
 • לשליחת מסמכים הדרושים לאישור הפוליסה

  (עבר ביטוחי, טופס מיגון, צילום רישיון רכב)

  tfasim@wobi.co.il
 • להעברת בקשה לביצוע שינויים בפוליסה

  שינוי נהגים, החלפת רכב, הוספת / הסרת שיעבוד לפוליסה, תיקונים בפוליסה

  cs@wobi.co.il
 • פניות בנושא תביעות

  דיווח על תאונה, העברת מסמכים הדרושים לתביעה ובירור סטטוס תביעה

  claims@wobi.co.il
 • פניות בנושא גביה

  תשלומים ועדכון אמצעי תשלום בפוליסה

  gviya@wobi.co.il
 • מידע בנושא ביטולים
  לפרטים נוספים

הורדת טפסים

נא לבחור מוצר.

 • תצהיר בגין אובדן תעודת ביטוח חובה

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה
 • תצהיר בגין אובדן תעודת ביטוח חובה

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה
 • בקשת ביטול / הקפאת פוליסת חובה

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה
 • בקשת ביטול / הקפאת פוליסת חובה

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה
 • בקשת ביטול / הקפאת פוליסת חובה

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה
 • בקשת ביטול / הקפאת פוליסת חובה

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה
 • בקשה להחזר פרמיה / החזר חובה

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה
 • תצהיר בגין אובדן תעודת ביטוח חובה

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה
 • בקשת ביטול / הקפאת פוליסת חובה

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה
 • תצהיר בגין אובדן תעודת ביטוח חובה

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה
 • אישור מיגון

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • אישור רכב צמוד מהעבודה

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • אישור רכב צמוד מהעבודה

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • הרשאה לחיוב בחשבון

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • הרשאה לחיוב בחשבון

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • השבתת רכב בפוליסת ביטוח חובה

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה
 • הרשאה לחיוב בחשבון

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • הצהרת חוסר עבר ביטוחי

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • הצהרת חוסר עבר ביטוחי

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • הודעה על תביעה

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הצהרת עבר ביטוחי על שם ההורים

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • הצהרת מבוטח על נהיגה ברכב הורים

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • הצהרת שימוש ברכב

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • הרשאה לחיוב בחשבון

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • הרשאה לחיוב בחשבון

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • הרשאה לחיוב בחשבון

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • אישור מיגון

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • הצהרת מיגון ברמה 22

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • אישור מיגון

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • ידועים בציבור לקבלת אישורי העדר תביעות

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • הצהרת מבוטח על נהיגה ברכב הורים

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • אישור מיגון מפני גניבה

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • אישור מיגון

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • אישור מיגון

  ביטוח רכב – טפסים כלליים

  הורדה
 • הודעה על תביעה

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הודעה על תביעה

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הודעה על תביעה

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הודעה על תביעה

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הודעה על גניבה

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הודעה על תאונה

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הודעה על מקרה ביטוח - נזקי רכב רכוש

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • ביצוע תשלום באמצעות ביט או העברה בנקאית

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הסכמה למסירת הרכב למשמורת

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הסכמה למסירת מידע ממשרד התחבורה

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הרשאה לחיוב חשבון לגביית דמי ביטוח והשתתפות עצמית עתידית

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • בקשה להסדר צד ג'

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הסכמת בעל הרכב למסירת המידע לחברות הביטוח

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הסכמת בעל הרכב למסירת המידע לחברות הביטוח

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הסכמת בעל הרכב למסירת המידע לחברות הביטוח

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • דיווח על פרטי חשבון בנק לצורך העברה בנקאית

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • יפוי כח

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • בקשה לביצוע העברה בנקאית של תגמולי ביטוח

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • דווח על פרטי הבנק והחשבון לצורך העברה בנקאית - צד ג'

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • דווח על פרטי הבנק והחשבון לצורך העברה בנקאית

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • טופס תביעה - מקרה ביטוח לרכב

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • הנחיות להגשת תביעה

  ביטוח רכב – תביעה

  הורדה
 • בקשה לביטול פוליסת ביטוח חובה

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה
 • בקשה לביטול פוליסת ביטוח חובה

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה
 • טופס ביטולים

  ביטוח רכב – גביה / ביטול

  הורדה

הקליקו על הלינק של החברה המבטחת שלכם למצוא את מוסכי ההסדר/שמאים:

שאלות ותשובות

 • יש לשלוח את הטפסים באמצעות הטופס המקוון באתר או לכתובת המייל tfasim@wobi.co.il
  ולציין את מס' הרישוי ושם בעל הפוליסה

 • כיום פוליסות הביטוח נשלחות באופן דיגיטלי בלבד וניתן להציג העתקים אלו במידה ונדרשים במהלך מבחן רישוי -טסט/ביקורת משטרה. ניתן לבקש העתק פוליסה באמצעות הטופס המקוון באתר או דרך שירות הוואטסאפ במספר 050-6565902
  וישלח אליך בתוך שעות הפעילות (09:00-17:00ימים א'-ה')

 • ספק שירותי הדרך שלך מופיע על גבי פוליסת המקיף/ צד ג' שנשלחה אליך במייל.
  כמו כן, ניתן לקבל באופן אוטומטי את הספק באמצעות הוואטסאפ שלנו 24/7, במספר 050-6565902

 • ביצוע שינויים כגון החלפת רכב או הוספת נהגים ניתן לבצע באמצעות הטופס המקוון באתר או באמצעות הוואטסאפ במספר 050-6565902. השינויים כפופים לאישור חברת הביטוח בלבד.

 • יש לשלוח בקשה לשינוי הרכב המבוטח ולציין את מספר הרכב הנוכחי והחדש ולצרף רישיון רכב או הסכם רכישה על שם בעל הפוליסה, בנוסף יש לצרף הודעה שנשלחה לרוכש הרכב הנוכחי על ביטול ביטוח החובה. את הבקשה ניתן להעביר באמצעות הטופס המקוון באתר או לכתובת המייל cs@wobi.co.il.
  שימו לב שהעברת הביטוח עשויה לקחת עד שלושה ימי עסקים ממועד העברת כל הטפסים.

 • יש לדווח למחלקת התביעות של וובי באמצעות טופס דיווח של תאונה/גניבה של חברת הביטוח בה בוטחת הנמצא להורדה באתר ולשלוח אותו למייל claims@wobi.co.il.
  לשאלות ניתן לפנות בוואטסאפ במספר 050-6565902
  או טלפונית למוקד התביעות של וובי במספר 2744*

 • ניתן לפנות טלפונית למחלקת חידושים בטלפון 077-6001000 שלוחה 1 או במייל renewal@wobi.co.il • 1. יש לשלוח מייל לכתובת bitulim@Wobi.co.il
  חשוב לציין בנושא המייל את מספר הרכב, סיבת הביטול ואיזה ביטוח ברצונך לבטל:
  ביטול ביטוח חובה בלבד, ביטול ביטוח מקיף/ צד ג' בלבד או ביטול כולל של ביטוח החובה + ביטוח מקיף/ צד ג'.

  2. לצורך ביטול פוליסת ביטוח החובה, נדרש להוסיף ולבצע את הפעולות הבאות:
  יש לצרף למייל את טופס ההצהרה שבקישור >>>
  במקרה בו הרכב נמכר – יש למלא את סעיף 1 בטופס ההצהרה. שימו לב כי יש לצרף את הנספחים המצוינים בטופס
  במקרה בו הרכב נותר בבעלותך – יש למלא את סעיף 2 בטופס ההצהרה

  3. לצורך ביטול פוליסת ביטוח המקיף/צד ג', נדרש לבצע את הפעולות הבאות:
  במקרה בו הרכב נמכר – יש לצרף לבקשה במייל גם טופס העברת בעלות
  במידה ובפוליסה קיים סעיף שעבוד - יש לצרף לבקשה מכתב הסרת שעבוד מהגורם המשעבד.
  המכתב צריך להיות ממוען לכבוד חברת הביטוח וחשוב שיצוין בו תאריך הביטול הרלוונטי.
  במידה והרכב נותר בבעלותך – לא נדרשים מסמכים נוספים מלבד בקשה כתובה במייל

  לתשומת ליבכם!
  ביטול הפוליסה יכנס לתוקף עד 3 ימי עסקים ממועד המצאת כל המסמכים האמורים לעיל. זיכוי יינתן ממועד כניסתו לתוקף של הביטול.
  עד להמצאת מסמכים אלו הפוליסה לא תבוטל ולא יבוצע כל זיכוי.


  ביטול הפוליסה בפועל, כמו גם מתן החזרים, מבוצעים ישירות על ידי חברת הביטוח בהתאם לנהליה.
  ההנחיות של חברות הביטוח משתנות וייתכן כי תצטרך להציג מסמכים נוספים לאחר קבלת פנייתך.

חווייה חדשנית וקלה שחוסכת לכם זמן וכסף.

Wobi היא סוכנות הביטוח הדיגיטלית הגדולה בישראל.

אנחנו מאמינים שמגיע לכם לקבל מקסימום מידע כדי לבצע עסקה חכמה. ב-Wobi תרכשו במהירות ביטוח במחיר משתלם ותיהנו ממענה אנושי העומד לרשותכם בכל שלב של התהליך.

חכם, מהיר, בטוח

הטכנולוגיה של Wobi מאתרת לכם בצ'יק את כל המידע הרלוונטי לכם באופן פשוט וסופר מאובטח.

שירות לקוחות מקצועי

אנחנו הרבה מעבר לטכנולוגיה.

מיטב אנשי המקצוע עומדים לרשותכם משלב הבחירה, דרך הקנייה ובמהלך כל תקופת הביטוח. בסוף התקופה, Wobi בודקת אם שווה לכם להשאר עם אותה הפוליסה או לעבור להצעה יותר משתלמת.

קודם כל בשבילכם

אנחנו עובדים עם חברות הביטוח המובילות בשוק ודואגים שתיהנו משקיפות מלאה ושתהיו חשופים לכל ההצעות והמחירים. יותר מכל דבר, חשוב לנו שתרגישו שלמים ורגועים כשאתם קונים ביטוח ב-Wobi.